måndag 10 juni 2013

Tack för oss!!

Den demokratiska processen har haft sin gång i samband med föreningens årsmöte. 

Några medlemmar valde att lägga fram ett alternativt förslag till valberedningens framarbetade förslag till ny styrelse för Svenska Gordon Setter Klubben

Dock hade de som lade fram det förslaget vare sig tillfrågat eller förankrat sitt förslag med alla de personer de hade för avsikt att välja in i ny styrelse.  Av den anledningen valde samtliga nedan vid mötet invalda att omedelbart avgå i anslutning till årsmötet och därmed ställa sina platser i styrelsen till förfogande. 

Vi som avgår vill tacka för det visade förtroendet under året/åren och samtidigt rikta ett särskilt tack till de medlemmar som ställt upp som funktionärer, som stöttat oss, verkat för ett gott samarbete inom FA’s olika kommittéer, eller andra viktiga uppgifter i föreningen.

Tack!

Fredrik Ohlsson 
Kristina Edh 
Jane Hagström 
Anders Geeber 
Mikael Larsson 
Thomas Sjööns 

1 kommentar:

Helene Stensby sa...

Detta är väldigt synd! Känner att klubben har bedrivits i en neutral ställning till andra hundars framgångar och avel. Agerat för att ge medlemmar stöttning utifrån god kompetens, marknadsfört vår ras på bästa sätt. Lagt fokus på sak inte person, är själv väldigt lite drabbad av andra inom vår sport. Men har känt en större samhörighet och en känsla av positivitet inom de gemensamma mål den nu avgående styrelsen haft i sitt arbete.
Eftersom jag själv inte varit på plats har jag inte någon fakta, men det känns trist att det skall få sådana konsekvenser. För oavsett orsak gynnar detta inte medlemmarna!
Kan bara tala för mej själv men jag tackar för ett bra år av bra energier och viljan att ge inspiration till ett positivt klubb klimat!
Hoppas att ert påbörjade arbete fortsätter och att vi medlemmar tillika uppfödare kan fortsätta känna att vi har en klubb som stöttar oss och respekterar oss!